kientructhiennam@gmail.com

Phong thủy nhà ở với Môn Lâu Ngọc Liễu Linh

Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh Viết:

“Càn Hợi Tuất sơn tòng Tỵ khởi, Khảm Quý Nhâm địa hướng Thân cầu. Đoài Canh Tân vị tùy Dậu tẩu, Khôn Mùi Thân sơn Nhân thượng lưu. Ly Bính Đinh sơn Đinh thượng khởi, Tốn Tỵ Long thân Thân vi Đầu. Sửu Cấn Dần sơn phùng Hợi vị, Giáp Mão Ất nhân Dần thượng du”.

Thứ Tự 24 Môn:

1. Phúc Đức

2. Ôn Hoàng

3. Tấn Tài

4. Trường Bệnh

5. Tố Tụng

6. Quan Tước

7. Quan Quý

8. Tự Ải

9. Vượng Trang

10. Hưng Phước

11. Pháp Trường

12. Điên Cuồng

13. Khẩu Thiệt

14. Vượng Tàm

15. Tiến Điền

16. Khốc Khớp

17. Cô Quả

18. Vinh Phú

19. Thiếu Vong

20. Xương Dâm

21. Thân Hôn

22. Hoan Lạc

23. Tuyệt Bại

24. Vượng Tài

Ứng dụng “Môn Lâu Ngọc Liễn Kinh” vào phong thủy nhà ở - Archi

1. Phúc Đức: An môn đại cát xương, năm năm tiến bảo được ruộng đất, trong nhà con cháu được khoa giáp, cửa này đời sau con cháu chẳng tầm thường.

2. Ôn Hoàng: Nơi này chớ để cửa, ba năm năm lại nhiễm bệnh ôn, lại có phụ nữ thường treo cổ, nữ nhân sinh đẻ khó giữ mình.

3. Tấn Tài: Đó là sao tiền của, tại đó đặt cửa trăm sự hưng, vật nuôi ruộng tằm nhân đinh vượng, thêm quan tiến tước nhà vang tiếng.

4. Trường Bệnh: Chính là nơi nhiều bệnh tật, nơi đó đặt cửa hung ngay đến, chủ nhà, con cái bệnh ở mắt, thiếu niên bạo tử vào lao ngục.

5. Tố Tụng: Là phương rất không lành, an môn mời họa phạm tai ương, ruộng vườn khẩu thiệt nữ nhân hao, thường gặp quan tụng ở chẳng yên.

6. Quan Tước: Quan tước rất cao mạnh, đức nghiệp vinh thân ở cạnh vua, cấp dưới năm nào tài cũng vượng, nghìn điều cát khánh tự vinh xương.

7. Quan Quý: Là nơi an môn tốt, định nơi quan trường tước vị cao, ruộng vườn tư tài nhân khẩu vượng, vàng ngọc tiền bạc không cần nhận.

8. Tự Ải: Nơi này chớ an môn. cửa vừa lập xong thấy tai ương, đao binh ôn hỏa gặp tai ương, xa quê tự tử nữ nhân gặp đau thương.

9. Vương Trang: An cửa chính nơi lành, tiến tài tiến bảo nhiều ruộng đất, ruộng vườn thu hoạch nhiều vui vẻ, tằm tơ thu hoạch lợi vô cùng.

10. Hưng Phước: An cửa sống lâu dài, năm qua năm lại chẳng tai ương, tri thức tiến chức thêm quan lộc, trong nhà phát phúc phát điền trang.

11. Pháp Trường: Vị trí chẳng nên kham, nếu an cửa vào tức thụ hình thương, quan tai mang đến họa gông cùm, đầy đọa nơi xa chẳng thấy quê.

12. Điên Cuồng: nơi ấy chớ có khoe, sinh ly tử biệt cùng điên tà, ruộng đất tiêu ma nhân khẩu tán, thủy hỏa ôn bệnh tuyệt diệt gia.

13. Khẩu Thiệt: An môn rất không lành, rất hay vô cớ sinh tai họa, vợ chồng có ngày đánh đuổi nhau, anh em bỗng nhiên tranh đấu thường.

14. Vượng Tàm: Chỗ ấy mở cửa tốt, mở cửa nơi ấy nhà vinh xương, lục súc tàm tơ đều lợi lớn, ngồi thu thóc gạo đầy rương hòm.

15. Tiến Điền: Nơi ấy phúc lâu dài, mở ra nơi ấy chiêu tài bảo, con cháu hiền ngoan một nhà vui, lại có người ngoài gửi gắm vật, bạc vàng tích tụ giàu vườn đất.

16. Khốc Khớp: Cửa ấy chẳng thể mở, năm qua năm lại bại gia tài, nam nữ thiếu niên hay chết sớm, bi thương khóc lệ vơi đầy.

17. Cô Quả: Là phương tai đại hung, chỉ có bà góa ngồi trong nhà, lục súc ruộng tằm đều phá tán, người trong nhà ấy phải xa nhau.

18. Vinh Phúc: Nơi ấy nên mở cửa, an môn nơi đó người đông đúc, vang danh gia đình không tai họa, giàu có vinh hoa sự nghiệp hưng.

19. Thiếu Vong: Nơi ấy chẳng thể bàn, chỉ một năm thôi khóc thê thảm, uống rượu mà chết người vô số, trong nhà người chết ở nơi xa.

20. Xướng Dâm: Nơi ấy không kham nổi, mở ra nơi ấy tất dâm loạn, con gái chửa hoang theo trai mất, nhà ấy lớn nhỏ chẳng liêm sỉ.

21. Thân Hôn: Nơi ấy mở cửa tốt, thân thích trong nhà rất hiền lương, mỗi ngày đem đến nhiều vui vẻ, kim ngân tài bảo chứa đầy hòm.

22. Hoan Lạc: Mở cửa là tiến tài, thường có tiếng tốt người đưa đến, ruộng tằm lục súc đều hưng vượng, phát phúc thanh danh vang như sấm.

23. Tuyệt Bại: Phương ấy chớ nên mở, mở ra thất lạc sầu không hết, nhân đinh tổn diệt không tung tích, cha con mỗi nẻo khó đoàn viên.

24. Vượng Tài: Chốn ấy anh nên biết, phú quý lâu dài mãi không thôi, người người hiển đạt nhà thịnh vượng, một đời đầy đủ thọ vô cương.

(Theo PT )

Có thể bạn quan tâm: Phong thủy nhà ở

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

Ý kiến của bạn