Thiết kế nhà ống 3 tầng – chú Hưng, Hưng Yên


  • Chủ đầu tư: Chú Hưng
  • Địa chỉ: Yên Mỹ-Hưng Yên
  • Kts: Phạm Quốc Việt

thiet-ke-nha-ong-3-tang-1
thiet-ke-nha-ong-3-tang-2
thiet-ke-nha-ong-3-tang-3
thiet-ke-nha-ong-3-tang-4