Thiết kế nhà ống 3 tầng – anh Trung, Hà Tĩnh


  • Chủ đầu tư: Anh Trung
  • Địa chỉ: Hà Tĩnh
  • Kts: Phạm Quốc Việt

thiet-ke-nha-ong-3-tang-1

thiet-ke-nha-ong-3-tang-2

thiet-ke-nha-ong-3-tang-3

 

thiet-ke-nha-ong-3-tang-4

thiet-ke-nha-ong-3-tang-5